Najčešće postavljana pitanja:

Q. Da li je za prisustvovanje Python radionicama potrebno predznanje?

Naše Python radionice podijeljene su u 3 razine: početna, srednja i napredna razina. Radionice koje su označene kao "početne" ne zahtjevaju programersko predznanje, radionice koje su označene kao "srednja razina" zahtjevaju predznanje gradiva koje je obrađeno na radionici "početne razine", dok radionice koje su označene kao "napredna razina" zahtjevaju predznanje gradiva koje je obrađeno na radionici "početne" i "srednje" razine.

Q. Koji su tehnički preduvjeti za prisustvovanje Python radionicama?

Potrebno je imati stabilnu Internetsku vezu zato jer se naše radionice održavaju preko alata poput Google Meet ili MS Teams, a također potrebno je imati na računalu instaliranu standardnu instalaciju programskog paketa Python. Prije same radionice polaznici na adresu e-pošte dobivaju mail sa svim potrebnim uputama za prisustvovanje na radionici (upute za instalaciju programskog paketa Python i materijale za predavanja).

Q. Koji su tehnički preduvjeti za prisustvovanje na pripremama za ispite i rokove iz kolegija Uvod u programiranje (FER)?

Potrebno je imati stabilnu Internetsku vezu zato jer se naše radionice održavaju preko alata poput Google Meet ili MS Teams, a također polaznicima se savjetuje da instaliraju željeni IDE na svoja računala kako bi samostalno mogli pokretati programe koje predavač riješava.

Q. Kako se održavaju individualne poduke?

Individualne poduke održavaju se preko platformi kao što su: Google Meet ili MS Teams. Predavač nastavu na daljinu približava uobičajenoj nastavi u predavaonici pomoću grafičkog tableta i ostalih interaktivnih metoda.