FER, Uvod u programiranje - Pripreme za ljetni rok

Lokacija:
Online (Google Meet)

Trajanje radionice:
4 školska sata

Cijena:
25.00 € (188.36 kn)

TERMINI PRIPREMA
U ovom trenutku točan termin priprema nije definiran, on će se definirati u dogovoru s polaznicima kako ne bi došlo do preklapanja obaveza. Prijavite se za dogovor oko termina. Sama prijava nije obvezujuća.

Namjena radionice

Radionica je namijenjena studentima FER-a kao priprema za ljetni rok iz kolegija "Uvod u programiranje". Na radionici se rješavaju zadaci s prošlih rokova. Fokus se stavlja na analizu zadataka i savladavanje logike prilikom rješavanja svakog pojedinog zadatka. Na taj način omogućava se studentima stjecanje vrijednih znanja za postizanje što boljeg rezultata na ispitu. Navedeno se postiže tako da se studente potiče na iznošenje njihovih ideja kako riješiti pojedini zadatak. Nakon diskusije logike svakog pojedinog zadatka, predavač rješava zadani zadatak.

Termini

Pripreme će se održavati u terminima prikazanima niže na ovoj stranici.

Prijava na radionicu

Program

TBD *

1. termin

Rješavanje zadataka s prošlih rokova.

TBD *

2. termin

Rješavanje zadataka s prošlih rokova.

Prijava na pripreme

Na pripreme se možeš prijaviti putem forme za prijavu. Na unesenu adresu e-pošte bit će poslana potvrda o prijavi. U ovom trenutku točan početak priprema nije definiran. Sama prijava nije obvezujuća.

Plaćanje

Nakon što početak priprema bude definiran, na adresu e-pošte bit će poslane upute za plaćanje.

Prijava na pripreme

402 polaznika

Više od 400 polaznika ukazalo nam je svoje povjerenje i pohađalo Python tečajeve.

35 radionica

Održano je više od 30 radionica na kojima su polaznici naučili osnove programiranja, ali i naprednije koncepte programskog jezika Python.

300 sati individualnih poduka

Više od 300 sati individualnih poduka za programske jezike Python, C.