Python - Uvod u programiranje

Razina tečaja:
Početna razina

Lokacija:
Online (Google Meet)

Potrebno predznanje:
Poznavanje rada na računalu

Tehnički preduvjeti:
Računalo s pristupom Internetu

Trajanje tečaja:
16 školskih sati

Cijena:
100.00 € (753.45 kn)

Namjena tečaja

Tečaj je namijenjen početnicima koji tek ulaze u svijet programiranja kao i programerima koji žele naučiti sintaksu Pythona. Python krasi jednostavna sintaksa i lakoća učenja, što ga čini odličnim odabirom kao prvi programski jezik za početnike.

Opis tečaja

Tečaj obuhvaća teorijski i praktični dio. Teorijski dio omogućava polaznicima razumijevanje logike programiranja i sintakse programskog jezika Python. U praktičnom dijelu tečaja, polaznici samostalno i uz pomoć predavača rješavaju zadatke. Navedeno priprema polaznike za rad u praksi koristeći programski jezik Python, omogućava razumijevanje programskih koncepata kao i mogućnost samostalnog proširivanja znanja uz pomoć dodatne literature poput knjiga i sadržaja na internetu. Polaznici će uz pomoć predavaća u 16 školskih sati riješiti više od 75 programskih zadataka.
U nastavku ove stranice nalazi se program (sadržaj) tečaja raspisan po danima.

Način održavanja

Tečaj se održava na hrvatskom jeziku, online (putem interneta), uživo uz vodstvo predavača.

Preduvjeti

Tečaj je koncipiran da kreće od samog početka logike programiranja. Ne postoje nikakvi preduvjeti u smislu znanja programiranja za tečaj "Python - Uvod u programiranje". Potrebno je osobno računalo, Internet veza kao i motivacija i želja za znanjem. Ovaj tečaj je prvi (uvodni) dio serijala tečajeva o Pythonu u programiraj.hr.

Materijali

Prije početka tečaja na adresu e-pošte primit ćeš PDF materijale za predavanja (teorija i zadaci) te sve riješene zadatke u programskom jeziku Python koji se obrađuju na tečaju. Također, primit ćeš upute za instalaciju Pythona na računalo.

Potvrda

Polaznici dobivaju potvrdu o pohađanju tečaja ako zadovolje uvjet prisustva na barem 50% tečaja.

Prijava na tečaj

Program

02.03. 09:00-12:15

1. dan

 • Izrada dijagrama toka i pseudo-kôda
 • Varijable, komentari
 • Aritmetički operatori, operatori usporedbe
 • Logički operatori i logički izrazi
 • Brojevi
 • Ugrađene funkcije za rad s brojevima
 • Nizovi znakova
 • Ugrađene funkcije i metode za rad s nizovima znakova

03.03. 09:00-12:15

2. dan

 • Kontrola toka programa (if, elif, else)
 • Programske petlje (for, while)
 • Naredbe break i continue
 • Rad s funkcijama

09.03. 09:00-12:15

3. dan

 • Ulazno izlazne funkcije (print() i input())
 • Rad s modulima i paketima
 • Kolekcija objekata - lista
 • Kolekcija objekata - skup

10.03. 09:00-12:15

4. dan

 • Kolekcija objekata - rječnik
 • Kolekcija objekata - n-terac
 • Završna vježba (zadaci)

Prijava na tečaj

Na tečaj se možeš prijaviti putem forme za prijavu. Na unesenu adresu e-pošte bit će poslana potvrda o prijavi.

Plaćanje

Na unesenu adresu e-pošte stići će ponuda za plaćanje s QR kodom za lakše plaćanje mobilnim bankarstvom.

Prijava na tečaj

402 polaznika

Više od 400 polaznika ukazalo nam je svoje povjerenje i pohađalo Python tečajeve.

35 radionica

Održano je više od 30 radionica na kojima su polaznici naučili osnove programiranja, ali i naprednije koncepte programskog jezika Python.

300 sati individualnih poduka

Više od 300 sati individualnih poduka za programske jezike Python, C.